Gi en gave

 

Dyrebeskyttelsen Norge avd. Midttroms har mange frivillige som jobber sent og tidlig for å hjelpe dyr som trenger hjelp – uten å motta verken lønn eller andre godtgjørelser. Alle gaver vi får går UAVKORTET til dyrene i form av mat, medisiner, behandling, husrom og kattesand.

 

Har du lyst å være med å hjelpe dyrene? Bruk kontonr xxxx.xx.xxxxx

Skattefradrag for gaver mellom 500,- og 12.000,- kroner

 

Myndighetene har sett at frivillig virksomhet er viktig og har villet stimulere givergleden. Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland er godkjent som frivillig organisasjon. De som gir gaver til DBBH, kan trekke fra gaven i skattepliktig inntekt.

Fradraget fungerer i skatteoppgjøret på samme måte som fradraget for renteutgifter. Det innebærer at skatten blir redusert med 28% av gavens verdi. Er eksempelvis samlede gaver i løpet av et år 6.000 kroner, blir skatten redusert med 1.680 kroner, og egentlig betaler du derfor "bare" 4.320 kroner. Vær oppmerksom på at for å få fradrag, må gaver til sammen være minst kr 500 i løpet av et år.

Bruk kontonr. xxxx.xx.xxxxx når du ønsker skattefradrag på gaven din

 

Obs! DBn avd Midttroms er pliktig til å sende inn årsoppgave til ligningsmyndighetene over hvor mye hver person har gitt. Ønsker du å få skattefradrag, må du derfor huske å føre på personnummer og full adresse på giroen!

Send oss en mail om du ønsker å få tilsendt giro for å gi en gave: dyrebeskyttelsen.midt.troms@gmail.com