Bli Medlem eller gi en gave

 

 

 

Medlemskontigent for 2016

 

Hovedmedlem

Kr. 350,-

 

Barn/Junior (opp til 13år)

Kr. 150,-

 

Student/Ungdom (13-26)

Kr. 300,-

 

 

Bli medlem

 

Å drive dyrevern er dyrt. Veterinærutgifter og fôr/utstyr koster. For å kunne hjelpe alle dyrene som trenger hjelp er vi helt avhengige av medlemmer. Støtt dyrene ved å bli medlem. Det koster ikke mye, men det betyr mye for veldig mange. Til gjengjeld får du også medlemsbladet Dyrenes Forsvarer fire ganger i året, og kan holde deg oppdatert om Dyrebeskyttelsen Norges arbeid.

 

All støtte går uavkortet til dyrene vi arbeider for.

 

Gi en gave

Dyrebeskyttelsen Norge avd Midt-Troms har mange frivillige som jobber sent som tidlig for å hjelpe dyr som trenger hjelp – uten å motta lønn eller andre godtgjørelser. Alle gaver vi får går UAVKORTET til dyrene i form av mat, medisiner, behandling, hus og sand.

 

 

Skattefradrag for gaver mellom 500 og 12 000 kroner

 

Myndighetene har sett at frivillig virksomhet er viktig og har villet stimulere givergleden. Dyrebeskyttelsen Norge avd Midt-Troms er godkjent som frivillig organisasjon. De som gir gaver til Dyrebeskyttelsen Norge avd Midt-Troms, kan trekke fra gaven i skattepliktig inntekt.

 

 

Fradraget fungerer i skatteoppgjøret på samme måte som fradraget for renteutgifter. Det innebærer at skatten blir redusert med 28% av gavens verdi. Er eksempelvis samlede gaver i løpet av et år 6 000 kroner, blir skatten redusert med 1 680 kroner, og egentlig betaler du derfor bare 4 320 kroner. Vær oppmerksom på at for å få fradrag, må gaver til sammen være minst kr 500 i løpet av et år, og det maksimale man kan gi i denne ordningen (gaver med skattefradrag til ideelle formål) er i 2004 kr 6 000, og i 2005 kr 12 000 for hver person som har skattepliktig inntekt. (Satsen i skatteklasse 2 er lik skatteklasse 1).

 

 

Bruk kontonr 1503 29 27 170 når du ønsker skattefradrag på gaven din

 

 

NB! Dyrebeskyttelsen Norge avd Midt-Troms er pliktig til å sende en årsoppgave til ligningsmyndighetene over hvor mye hver har gitt. Ønsker du å få skattefradrag, må du derfor huske å føre på personnummeret og full adresse på giroen!

 

 

Send oss en mail om du ønsker å få tilsendt giro for å gi en gave: dyrebeskyttelsen.midt.troms@gmail.com