Dyrebeskyttende arbeid - Hva du kan gjøre for å hjelpe:

 

 

Bli støttemedlem

 

Dersom du ønsker å bli støttemedlem i Dyrebeskyttelsen Norge, kan du melde deg inn HER

 

Medlemskontingenten er nå:

 

Voksenmedlem kr. 350

 

Ungdomsmedlem kr. 300

 

Barnemedlem kr. 150

 

Avtalegiromedlem min. kr. 50 per mnd.

 

 

Verv nye medlemmer til Dyrebeskyttelsen, oppfordre familie og venner til å støtte vårt arbeid.

 

 

 

Gi en donasjon

 

Om du ikke ønsker medlemskap, er vi alltid takknemmelige for enhver donasjon folk måtte være i stand til å avse. DBN Midttroms kontonummer er1503 29 27 170. Myndighetene har sett at frivillig virksomhet er viktig og har villet stimulere givergleden, derfor er det skattefradrag for gaver mellom 500 og 12 000 kroner. Dyrebeskyttelsen Norge er godkjent som frivillig organisasjon, og de som gir gaver til Dyrebeskyttelsen Norge eller en av lokalforeningene, kan trekke fra gaven i skattepliktig inntekt. Fradraget fungerer i skatteoppgjøret på samme måte som fradraget for renteutgifter. Det innebærer at skatten blir redusert med 28 % av gavens verdi. Vær oppmerksom på at for å få fradrag må gaver til sammen være minst kr 500 i løpet av et år, og det maksimale man kan gi i denne ordningen (gaver med skattefradrag til ideelle formål) er i 2004 kr 6 000, og i 2005 kr 12 000 for hver person som har skattepliktig inntekt. (Satsen i skatteklasse 2 er lik skatteklasse 1).

 

NB! Dyrebeskyttelsen Norge er pliktig til å sende en årsoppgave til ligningsmyndighetene over hvor mye hver har gitt. Ønsker du å få skattefradrag, må du derfor huske å føre på personnummeret ditt på giroen.

 

Dersom du ønsker å tilgodese Dyrebeskyttelsen i ditt testamente, kontakt sekretariatet til Dyrebeskyttelsen Norge for videre formidling. De tilbyr gratis hjelp til oppsett av testamenter som tilgodeser Dyrebeskyttelsen Norge eller én av deres lokalforeninger. De foreninger som tidligere het henholdsvis Dyrenes beskyttelse og Foreningen til dyrenes beskyttelse er nå innlemmet i Dyrebeskyttelsen Norge. For å unngå misforståelser er det viktig at den som ønsker å tilgodese Dyrebeskyttelsen bruker korrekt navn og adresse.

 

 

Bli aktiv

 

Dersom du ønsker å bli et aktivt medlem, altså være med på diverse arbeid vi gjør, da har du mange valgmuligheter. Et medlem er bare så aktiv som han/hun ønsker å være, og det er stor variasjon på både antall ting man kan gjøre, samt graden av virkelig arbeid det innebærer. Du trenger ikke å være medlem ved å støtte oss økonomisk eller være deltakende på styremøter og lignende, det er mange ting man kan gjøre som privatperson:

 

Si din mening - Sett deg inn i hvordan produksjonsdyr, forsøksdyr, selskapsdyr osv. blir behandlet, og tilkjennegi dine synspunkter på dette. Bruk lokalaviser, skriv leserinnlegg til pressen, skriv til politikerne og still krav om rettsvern for dyr, dyrevern på programmet og i nasjonalbudsjettet, og ansvar for dyr i offentlig forvaltning. Protester ovenfor selskaper/bedrifter som behandler dyr på en måte du ikke er fornøyd med.

 

Bli en kritisk forbruker - Prøv å unngå eller erstatte produkter som er et resultat av inhuman behandling av dyr. Reduser inntaket av animalske produkter. Dersom du ikke ønsker å gå over til et vegetarisk kosthold, kan du spørre i butikken etter varer som er produsert økologisk. Boikott kosmetiske produkter som er testet på dyr, samt merkevarer eller selskaper du vet er med på illegal eller inhuman dyrebehandling. Unngå sirkus, dyreparker og lignende steder der dyrene kun fungerer som underholdning, og ikke har de naturlige og gode forholdene de burde ha. Vær bevisst på hva du betaler for.

 

Meld fra! - Meld fra til politiet, den lokale dyrevernnemnda og/eller dyrebeskyttelsen, dersom du blir vitne til vanskjøtsel eller mishandling av dyr. Dyrebeskyttelsen Norge vil veldig gjerne også ha tilsendt innlegg eller fotografier og tegninger som de kan bruke til artikler og publisere på nettsiden og medlemsbladet, samt tips om aktuelle saker på nasjonalt eller regionalt plan.