Milo

Dette er Milo som til tross for navnet er ei pusi.

Hun er 7 år - grå og sort med hvitt i buken og på labbene.

Hun har hatt et hjem helt til Dyrebeskyttelsen Midt-Troms overtok henne våren 2015. Milo er en rolig og bestemt dame - hun vil gjerne bli kosa med, men er ikke glad i å bli løftet. Hun vil sette pris på et rolig hjem uten små barn og andre dyr. Må kunne være både ute og inne i sitt nye hjem.