LONDON

London er født 10.september 2014. Han ble sammen med sin søster Paris og broren Nøste, fanget inn på Aspelund i november. Han er fortsatt litt sky, og forsterhjemmet jobber med sosialiseringen.

London er så heldig at har får bo fast hjemme hos sin fosterfamilie på Myra gård