Dyrebeskyttelsen Norge Midt-Troms er underlagt paraplyorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN). På landsbasis fins det 28 lokalavdelinger som utelukkende består av frivillige mennesker med omtanke og respekt for dyrene. Sekretariatet har fire ansatte i fast stilling. DN er en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner, etablert i 1859, og er Norges største og eldste dyrevernorganisasjon.

 

Gjennom kjerneverdiene respekt, toleranse og medfølelse arbeider DN for et samfunn der dyr ikke undertrykkes. Vi søker å være til stede for å tale dyrenes sak, uansett arena og uansett område i landet. Gjennom vår organisasjon med øyne og ører over hele landet er vi i stand til å gripe inn der dyrene trenger vår hjelp, og spre tanker der man ikke lenger ser verdien av et dyreliv.

Dyrebeskyttelsen Norges motto: Respekt for individet.